Перейти до головного змісту

Біологія: Рослини, гриби та лишайники EdEra

 • Безкоштовний курс
 • Початковий рівень
 • 6 тижнів по 4 години

Перший курс біології включає в себе не тільки матеріал з ботаніки, а й базову інформацію, необхідну для розуміння біологічних процесів. У першому курсі учень спочатку опановує анатомію та фізіологію рослин, а вже потім, на основі здобутих знань, різноманітність рослинного світу. Ботаніка — це нескладно, і ви в цьому переконаєтесь.


Цей курс підійде в першу чергу абітурієнтам, які планують пов'язати своє життя з біологією, біотехнологією, медициною, психологією, ветеринарією, фармацією, різноманітними напрямами сільського господарства та лісництва. Однак наш курс біології виявиться корисним не тільки для тих, хто вже на порозі вступу до ВНЗ, а й для школярів, які просто цікавляться біологією, хочуть доповнити та вдосконалити знання або навіть опанувати певний матеріал наперед, взяти участь у біологічних олімпіадах, турнірах і конкурсах. Окрім цього, курс буде цікавим для всіх, хто полюбляє біологію, прагне дізнатися щось нове або надолужити втрачене у школі, адже пізнавати ніколи не пізно.

Програма та детальна інформація

 1. 1. Вступ до бiологiї та ботанiки.
  • Предмет вивчення бiологiї, ознаки живого, царства живого, бiологiчнi науки. Предмет вивчення ботанiки, характеристика царства Рослини.
  • Рослинна клiтина. Тканини рослин: твiрна, основна, провiдна, механiчна, покривна.
 2. 2. Вегетативнi органи рослин.
  • Класифiкацiя органiв рослин на вегетативнi та репродуктивнi. Корiнь: функцiї, типи кореневої системи, зони, будова, видозмiни кореня. Добрива.
  • Пагiн (будова, рiст, галуження): брунька (види бруньок, розвиток пагона з бруньки), стебло (внутрiшня будова та транспорт), видозмiни пагона.
  • Пагiн: листок (зовнiшня та внутрiшня будова, класифiкацiя за формою, листкорозмiщення, жилкування, функцiї, видозмiни). Дихання i фотосинтез, транспiрацiя. Регуляцiя процесiв життєдiяльностi, реакцiя рослин на подразнення.
 3. 3. Репродуктивнi(генеративнi) органи та процеси життєдiяльностi рослин.
  • Квiтка: зовнiшня будова, функцiї. Дводомнi та однодомнi рослини. Види суцвiть.
  • Запилення. Будова тичинки, пилкового зерна та насiнного зачатка, механiзм подвiйного заплiднення. Насiнина: будова, хiмiчний склад, умови проростання.
  • Плiд: класифiкацiя, способи поширення плодiв i насiння. Вегетативне та штучне розмноження рослин
 4. Узагальнення пройденого матерiалу | Проміжний екзамен
 5. 4. Рiзноманiтнiсть рослин. Водоростi (нижчi) та вищi споровi рослини.
  • Систематика рослин. Нижчi рослини: зеленi, дiатомовi, бурi та червонi водоростi (порiвняльна характеристика їх будови та процесiв життєдiяльностi, найтиповiшi представники, значення у природi, у життi людини).
  • «Вихiд» рослин на суходiл. Вищi споровi рослини: мохоподiбнi, плауноподiбнi, хвощеподiбнi, папоротеподiбнi (загальна характеристика вищих спорових; порiвняльна характеристика їх будови та процесiв життєдiяльностi, чергування статевого й нестатевого поколiнь, найтиповiшi представники, значення у природi, у життi людини).
 6. 5. Рiзноманiтнiсть рослин: насiннi рослини.
  • Голонасiннi: будова, процеси життєдiяльностi, цикл розвитку, найтиповiшi представники, значення у природi, у життi людини
  • Покритонасiннi. Порiвняльна характеристика Однодольних i Дводольних. Порiвняльна характеристика представникiв родин Капустянi (Хрестоцвiтi), Розовi, Бобовi, Пасльоновi, Айстровi (Складноцвiтi), Цибулевi, Лiлiйнi, Злаковi (Тонконоговi).
 7. 6. Гриби та лишайники.
  • Загальна характеристика грибiв. Будова та процеси життєдiяльностi, рiзноманiтнiсть грибiв (найтиповiшi представники цвiлевих, шапкових грибiв; дрiждi – колонiальний гриб; гриби-паразити та захворювання, якi вони спричиняють). Загальна характеристика лишайникiв.
  • Узагальнення та систематизацiя: рiзноманiтнiсть рослин, гриби та лишайники.
 8. Заключний екзамен

Онлайн-курс у цифрах

 • 6 тижнів по 4 год
 • 15 лекцій

Дата початку курсу

 • Вже відкрито

Сертифікат (30 годин)

 • Видається безкоштовно

Адміністрація курсу

Лектор курсу

Анна Ляшенко

Навчається в ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Призер Всеукраїнських учнівських олімпіад. Здобула перше місце на ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології. Її результат увійшов до двадцятки найкращих у країні. Результат ЗНО з біології — 199.5, результат ЗНО з української мови та літератури – 200 балів.


Має досвід успішної підготовки школярів до олімпіад з біології. Брала участь у волонтерській акції «Біологія – наука майбутнього», що мала на меті популяризацію біології серед школярів.


Організація-розробник

Зареєструватися на курс