Перейти до головного змісту

Історія: Зародження української нації EdEra

 • Безкоштовний курс
 • Початковий рівень
 • 6 тижнів по 4 години

«Зародження української нації». У цьому курсі ми спробуємо відстежити етногенез українців, довести наявність прямого зв’язку між Київською Руссю і сучасною Україною. Чи були терени нашої неньки у той час історичною периферією? Де прадавні легенди змішуються з фактами? Шукаючи відповіді на ці питання, ми пройдемо шлях від неандертальців і кочівників до Речі Посполитої та уній. Тобто від появи першої людини на території сучасної України до 1601 року.


Цей курс для тих, хто небайдужий до минулого нашої Держави. Навчальний матеріал придатний як для людей, які лише починають вивчення історії, так і для вже обізнаних та готових до дискусії знавців. Звісно, наш курс історії України стане в нагоді й у навчанні школярам старших класів, абітурієнтам, що готуються до ЗНО, та студентам, для яких історичні дисципліни не є профільними.

Програма та детальна інформація

 1. 1. Поява та поселення людей на територiї України
  • Прадавнi люди. Трипiльцi, кiммерiйцi, скiфи, сармати.
  • Пiвнiчне Причорномор’я та Крим (колонiї-полiси).
  • Прадавнi слов’яни. Їх розселення.
 2. 2. Утворення Київської Русi
  • Схiднослов’янськi племеннi союзи.
  • Полiтична дiяльнiсть Олега, Iгоря, Ольги, Святослава,
   Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
  • Київська Русь та тогочасна Європа. Християнство.
 3. 3. Полiтична роздробленнiсть Київської Русi |
  Галицько-Волинське князiвство як її наступник
  • Ярославовичi та роздробленiсть. Володимир Мономах.
  • Галич. Володимир. Роман Мстиславович та Романовичi.
  • Монголо-татарська навала. Причини та наслiдки.
 4. Проміжний екзамен
 5. 4. Полiтичний устрiй, соцiально-економiчнi засади суспiльства,
  культура Київської Русi та Галицько-Волинського князiвства
  • Господарське життя Русi. Верстви населення. "Руська правда".
  • Культура Русі. Пам'ятки архітектури, мистецтва, літератури.
 6. 5. Між Руссю та Річчю
  • Експансія Великого Князівства Литовського на руські землі.
  • Українські землі у складі ВКЛ та Польського королівства. Утвердження польської влади на Галичині та Західному Поділлі.
  • Становище українських земель у складі Угорщини, Молдови та Московії. Князівство Феодоро та утворення Кримського ханства.
  • Господарське, суспільне та культурне життя на українських землях.
 7. 6. Суспiльно-полiтичнi процеси XVI столiття
  • Люблiнська та Берестейська унiї.
  • Особливості соціально-культурного життя в XVI ст.
 8. Заключний екзамен

Онлайн-курс у цифрах

 • 6 тижнів по 4 години
 • 17 лекцій

Дата початку курсу

 • Вже відкрито

Сертифікат (30 год)

 • Видається безкоштовно

Адміністрація курсу

Лектори курсу

Роман Слухов

Випускник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Склав ЗНО з Історії України на 197 балів. Має великий досвід роботи репетитором з історії України і головна мета його занять – зацікавлення учнів, що дозволяє краще засвоювати матеріал.


Підходи, які застосовує Роман, сильно відрізняються від звичних методик підготовки до тесту, про що свідчить безліч позитивних відгуків, як від учнів, так і від експертів.


Олександр Папіш

Проектний менеджер студії онлайн-освіти EdEra. Cтудент історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Склав у 2014 році ЗНО з історії України на 198,5 балів та з всесвітньої історії на 195,5 балів. Досвідчений репетитор з історії та прихильник методики "змішаного навчання" в освітньому процесі. Куратор розробки онлайн-курсу для вчителів початкових класів.


Методист

Віктор Кругляков

Кандидат історичних наук, доцент. З січня 1987 р. асистент кафедри політичної історії природничих факультетів. З 1995 р. доцент кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор понад 40 наукових і навчально-методичних праць.


Основні напрямки наукової діяльності пов'язані з проблемами історії України ХХ століття, історії культури й історичної антропології. Викладає нормативний курс з історії України та спецкурси з проблем культури та історії сучасного світу на радіофізичному факультеті.


Організація-розробник

Зареєструватися на курс